סוריה רפובליקית ערבית

נסע על ידי גבול הסוריה עם ישראל. העימות החמוש הוא מאוחר
טנק מלחמה בלוס אלטוס דה גולן, גבול סוריה עם ישראל
בונקרים להגנה על גבול הסכסוך עם גבולות הסכסוך עם ישראל
על גבול הסוריה עם ישראל, ישנה נוכחות של כוחות צבאיים מאוחדים
לוס אלטוס דל גולן הוא גבול הסוריה עם ישראל ולבנון. מתיחת מלחמה היא אחרונה
סוריה היא גבול עם ישראל בהרי גולן, אזור שהוא גם גבול עם לבנון ויורדן
על גבול הסוריה עם ישראל, נמצאים הקסדות הכחולות של הכוחות הצבאיים של ארצות הברית

יש תמיד זמן לשתף © 2020 - 2021