ב 28- ביולי, כל שנה מכל שנה מוצגת

"ברכות לחופשות"

ברכות לחגיגות השנה "199 שנות תלויות PERU" (22 יולי 2020)

אני לא יודע

ברכות לציון "שנת השנתיים של עצמאות PERU" המאושרים (28 ביולי2019)

אני לא יודע

ברכות ל"שנת 197 שנה לא תלויות PERU "המועדים המאושרים (22 ביולי2018)
ברכות לחגיגות "שנת ה -19 לא תלויות PERU" בברכה (28 ביולי2017)
ברכות לחגיגות השנה "195 שנה לא תלויות PERU" (28 יולי 2016)
ברכות "194 שנות תלויות PERU" 19 חגיגות חג שמח (28 ביולי 2015)
ברכות לחגיגות השנה "192 שנות תלויות PERU" (22 יולי 2013)
ברכות לחגיגות "191 ° שנת תלות של PERU" המאושרים (22 ביולי 2012)
מצבת משטרת נגד סמים נגד PUCALLPA לשנת 189 של עצמאות בפרו (28 יולי 2010)

יש תמיד זמן לשתף © 2020 - 2021