מילים של
אל"מ חואן סילבה
ליום האם
שודר בטלוויזיה

מילים

מקולונל חואן סילבה

לעצמאות פרו

שודר בטלוויזיה

מילים
מקולונל חואן סילבה
ל"מסיבת חג המולד "
שודר בטלוויזיה

יש זמן לשתף תמיד © 2020