דוחות על העבודה

מ קולונל יואן סילבה בוקנגרה

העיתונות הזרה, העיתונות הלאומית והעיתונות האזורית דיווחו על חואן סילבה בוקנגרה ועל תפקודו כקצין משטרה לאומי וגם על פועלו ההומניטרי למען נזקקים יחד עם "משימות מחוץ למסלול"   באזורים שונים של עוני קיצוני בפרו.

Reportajes Prensa Extranjera al Coronel Juan Silva Bocanegra

דיווחים

לחץ חוץ

Repotajes Prensa Peruana al Coronel Juan Silva Bocanegra

דיווחים

לחץ לאומי

דיווחים

לחץ אזורי