דוחות על העבודה

מ קולונל יואן סילבה בוקנגרה

העיתונות הזרה, העיתונות הלאומית והעיתונות האזורית דיווחו על חואן סילבה בוקנגרה ועל תפקודו כקצין משטרה לאומי וגם על פועלו ההומניטרי למען נזקקים יחד עם "משימות מחוץ למסלול"   באזורים שונים של עוני קיצוני בפרו.

דיווחים

לחץ חוץ

דיווחים

לחץ לאומי

דיווחים

לחץ אזורי

יש תמיד זמן לשתף © 2021