דוחות וראיונות ארציים ובינלאומיים.

מאת חואן סילבה

חואן סילבה ערך ראיונות ודיווחים שונים, הן בבית והן בחו"ל, ערך ראיונות ודיווחים שונים על המקומות בהם ביקר וביקר.

דיווחים וראיונות

בפרו

דיווחים וראיונות בחו"ל

יש תמיד זמן לשתף © 2020 - 2021