הכרת הלחץ בעבודה של

קולונל יואן סילבה בוקנגרה

עיתונאי רדיו וטלוויזיה משנת 2010 הביעו את הערכתם לתפקודנו המקצועי ובעיקר לעבודת הסיוע ההומניטרית הקבועה שלנו עם "משימות מחוץ למסלול" באזורים של עוני קיצוני בפרו.

Picture2.jpg

 2021 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2018 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2015 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2012

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2020 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2017 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2014 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2011 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2019 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2016 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2013 

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות

 2010

מילות הכרה

מתקשורת בעיתונות