פרסומים במגזינים ובעיתונים אודות
אל"מ חואן סילבה

עיתונים ממקומות שונים של P ERU מאז 2010 היו כמה פרסומים של עבודה מקצועית ששימש קצין P פעילות לאומי Olicia של פרו עד ינואר 2019.

זאת אומרת

נכון לעכשיו בפרסומים דגש מיוחד על עבודת הקבע של סיוע הומניטרי לנזקקים ביותר באזורי עוני קיצוני באזורים שונים בפרו.

סיוע הומניטרי

באזורים של עוני קיצוני

להילחם נגד סחר בסמים

בג'ונגל

יש תמיד זמן לשתף © 2020 - 2021