יום ה- עצמאות מפרו

אלוף משנה חואן סילבה בוקנגרה, מונה לחבר הפאנל הרשמי בערוצי הטלוויזיה, המייצג את המשטרה הלאומית בפרו, במהלך העברת המצעד והמצעד האזרחי-צבאי בחגים הלאומיים לעצמאות לאומית.

28 ביולי 2016

דיין בצבא CIVIC PARADE

יום השנה ה -195 לעצמאות פרו  

COMENTARISTA CANAL 4TV JUL16.jpg

קולונל פרשנות PNP יואן סילבה בוקנגרה

פרק המשטרה הלאומית בפרדה הצבאית 2016  

28 ביולי 2015

דיין בצבא CIVIC PARADE

יום השנה ה -19 194 לעצמאות פרו  

קולונל פרשנות PNP יואן סילבה בוקנגרה

מצעד המשטרה הלאומית בפרדה הצבאית 2015  

28 ביולי 2014

דיין בצבא CIVIC PARADE

יום השנה ה -193 לעצמאות פרו  

קולונל פרשנות PNP יואן סילבה בוקנגרה

מצעד המשטרה הלאומית בפרדה הצבאית לשנת 2014

ערוץ 7TV טלוויזיה עם קולונל יואן סילבה בוקנגרה