מצב פלסטין

כניסה למדינת פלסטין דרך הגבול עם ישראל
כאן נולד כריסטוס ישוע, בנתב"ם של בתיהם, עתה היא בזיליקת הטבע
פלאזה דה בלן, מקום בו נולד כריסטוס ישוע, שוכנת 8 קמ"ש מירושלים.

יש תמיד זמן לשתף © 2020 - 2021