ב- 21 באוגוסט בכל שנה מונצח יום הולדתו של חואן סילבה בוקנגרה, אנשים מביעים את הערכתם והתחשבותם, ושולחים את ברכתם ביום מיוחד זה.

אונומסטית של

ג'ואן סילבה בוקנגרה

ברכות אונומסטיות התקבלו

חברים שולחים ברכות לאונומסטים
21 באוגוסט 2020
חברים שולחים ברכות לאונומסטים
21 באוגוסט 2019
חברים שולחים ברכות לאונומסטים
21 באוגוסט 2018
חברת הזאב והפרטי שולחת ברכות
21 באוגוסט 2018
חברים שולחים ברכות לאונומסטים
21 באוגוסט 2017
אילמות חרשים שלח ברכה רגשית
21 באוגוסט 2017
תוכניות טלוויזיה ורדיו שולחות ברכות
21 באוגוסט 2016
חברת הזאב והפרט "שולחת ברכות
21 באוגוסט 2016
תוכנית טלוויזיה שולחת ברכות מאת ONOMASTIC
21 באוגוסט 2015
תוכניות הטלוויזיה מברכות על ידי האונומסטיקה
21 באוגוסט 2015
תכניות טלוויזיה שולחות ברכות מאת האונומסטיקה
21 באוגוסט 2014
"הזאב והחברה הפרטית" שולח ברכות
אוגוסט 21, 2013
תכניות טלוויזיה שולחות ברכות מאת האונומסטיקה
21 באוגוסט 2012
עיתון PUCALLPA "עכשיו" מברך את המפקד
יואן סילבה בוקנגרה לאונומסטית שלו
21 באוגוסט 2010
עיתון PUCALLPA "אמפטו" מברך את המפקד
יואן סילבה בוקנגרה לאונומסטית שלו
21 באוגוסט 2011