אנשים קראו לקהילה שלהם "חואן סילבה"

תצפית אווירית על המושב האנושי

היסטוריה ופיתוח

ב- 16 במאי 2012, 386 תושבים החליטו להכניס את השם "חואן סילבה" ליישובם האנושי. עכשיו יש לה 8 שנות לידה פוליטית (2012-2020), היא הפכה למופת לאמזונס הפרואנית.

ביקור בשנת 2012

ביקור בשנת 2019

התיישבות אנושית "חואן סילבה"

CREACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA" POR DECISIÓN UNÁNIME DEL PUEBLO

MAYO 2012

COMANDANTE JUAN SILVA BOCANEGRA VISITA POR 1° VEZ EL ASENTAMIENTO HUMANO QUE LLEVA SU NOMBRE

JULIO 2012

ACCIÓN DE AYUDA SOCIAL PARA LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

OCTUBRE 2012

LETREROS POR EL 1º ANIVERSARIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

MAYO 2013

SE REALIZARÁ VISITA AL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA" CON EL PROGRAMA TV INFANTIL

JULIO 2012

ACCIÓN SOCIAL Y ALEGRÍA A 250 NIÑOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

AGOSTO 2012

ALCALDE HACE ENTREGA DE PLANOS AL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

SETIEMBRE 2013

INAUGURACIÓN DEL COMEDOR POPULAR DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

DICIEMBRE 2013

INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA Y TANQUE ELEVADO EN ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SILVA BOCANEGRA

DICIEMBRE 2013

INAUGURACIÓN DEL POZO Y AGUA POTABLE Y TANQUE ELEVADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SILVA BOCANEGRA

ENERO 2014

TV INFORMA DE ENTREGA Y CONSTRUCCIÓN DE "POZO DE AGUA" AL ASENTAMIENTO HUMANO JUAN SILVA BOCANEGRA

ENERO 2014

COMEDOR POPULAR DEL ASENTAMIENTO "HUMANO JUAN SILVA BOCANEGRA". RECIBE LA VISITA DEL CORONEL PNP JUAN SILVA BOCANEGRA

ENERO 2014

AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

MARZO 2014

CORONEL JUAN SILVA BOCANEGRA VISITA A LOS POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

ENERO 2014

PALABRAS DE POBLADORES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

DICIEMBRE 2018

ARREGLO DE CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA" 

DICIEMBRE 2018

GESTIONES PARA ELECTRIFICACIÓN DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA" Y DE OTROS PUEBLOS

SETIEMBRE 2019

CODIGO 7 TV PERU SALUDA POR EL 7° ANIVERSARIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO "JUAN SILVA BOCANEGRA"

MAYO 2019

יש תמיד זמן לשתף © 2020 - 2021